บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า 


ตัวอย่าง

 • ลูกค้าทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จภายในวันที่ 1 
 • บริษัทฯ ทำการจัดส่งสินค้าวันที่ 2  
 • ลูกค้าได้รับสินค้าวันที่ 4 (แล้วแต่พื้นที่)
 • ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ในเว็บไซต์ได้ ไม่เกินวันที่ 11

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า

สาเหตุ
การเปลี่ยนสินค้า
สินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพ
หลักฐาน
การชำระเงิน
หมายเหตุ
สภาพใหม่
พร้อมขาย
สินค้ายังไม่ถูก
เปิด/แกะกล่อง
สินค้าครบ
(ของแถม, อุปกรณ์เสริม)
ป้ายและ
ตราสินค้า
สินค้ามีตำหนิ ไม่จำเป็น ไม่จำเป็น จำเป็น จำเป็น จำเป็น บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยน
สินค้าใหม่ให้กับลูกค้า
หากมีสินค้าพร้อมส่ง
สูญหายจากการ
ขนส่ง
ไม่จำเป็น ไม่จำเป็น ไม่จำเป็น ไม่จำเป็น จำเป็น บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยน
สินค้าใหม่ให้กับลูกค้า
หากมีสินค้าพร้อมส่ง
ได้รับสินค้าผิด/

ไม่ตรงตามที่สั่ง

จำเป็น ไม่จำเป็น จำเป็น จำเป็น จำเป็น บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยน
สินค้าใหม่ให้กับลูกค้า
หากมีสินค้าพร้อมส่ง
เปลี่ยนสี, เปลี่ยน

size

จำเป็น ไม่จำเป็น จำเป็น จำเป็น จำเป็น บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยน
สินค้าใหม่ให้กับลูกค้า
หากมีสินค้าพร้อมส่ง

* กรณีเปลี่ยนสี, เปลี่ยน Size บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยน Size เปลี่ยนสี แต่ไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือรหัสสินค้าได้


ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

 1. Log in เข้าสู่ระบบ
 2. เข้าไปที่ประวัติการซื้อ
 3. เลือกช่องเปลี่ยนสินค้าหลังรายการที่สั่งซื้อ
 4. แนบรูปถ่ายสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยน (รูปถ่ายต้องชัดเจน) และแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนสินค้า
 5. รอเจ้าหน้าที่อนุมัติ และรับการแจ้งอนุมัติทาง E-mail
 6. เจ้าหน้าที่จะจัดส่ง Link เลข Tracking ไปรษณีย์ไทย ให้ลูกค้าทาง E-mail
 7. บรรจุสินค้าและแนบใบเสร็จลงในพัสดุภัณฑ์
  * ในกรณีที่ไม่มีใบเสร็จ สามารถ Print ได้ที่หน้าประวัติการสั่งซื้อ
 8. ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ไทย

*   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
**  Tracking Number มีอายุ 7 วัน นับแต่วันที่อนุมัติ