ในปี พ.ศ. 2538 บริษัท เอส.ซี.เอส. สปอร์ตสแวร์ จํากัด เล็งเห็นถึงความต้องการสินค้าในกลุ่มรองเท้าผ้าใบ (Sneaker) ของผู้บริโภคในประเทศว่ายังมีความต้องการอยู่เป็นจำนวนมาก และในขณะนั้นยังมีคนไทยผู้ผลิตสินค้ากลุ่มนี้อยู่ไม่มากนัก เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและเป็นการเพิ่มตัวเลือกให้กับผู้บริโภค บริษัทฯ จึงได้ออกแบบและสร้างสรรค์รองเท้าผ้าใบเบรกเกอร์ (Breaker) ขึ้นมา โดยได้ใช้ Presenter ที่มีชื่อเสียงในวงการต่าง ๆ ในสื่อโฆษณามาตลอด เพื่อเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งของเบรกเกอร์ ทำให้รองเท้าเบรกเกอร์ (Breaker) เป็นที่รู้จักและได้รับการตอบรับด้วยดีตลอดมา Breaker ผลิตรองเท้าภายใต้แนวคิด สนับสนุนให้ทุกคนกล้าลงมือทำ เพราะเราเชื่อว่าประสบการณ์ไม่ได้มาจากความกล้า แต่มาจากการลงมือทำ ผลงานไม่ได้มาจากแค่การมีความคิดที่ดี แต่คือการลงมือทำในสิ่งที่คิด

Breaker จึงพัฒนารองเท้าที่รองรับทุกรูปแบบของชีวิต Breaker สนับสนุนให้ทุกคน “ออกไปใช้ชีวิตที่สั่งได้ดั่งใจ” ในแบบของคุณ