บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า 
ตัวอย่าง
 • ลูกค้าทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จภายในวันที่ 1 
 • บริษัทฯ ทำการจัดส่งสินค้าวันที่ 2  
 • ลูกค้าได้รับสินค้าวันที่ 4 (แล้วแต่พื้นที่)
 • ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ในเว็บไซต์ได้ ไม่เกินวันที่ 11

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า
สาเหตุ การเปลี่ยนสินค้า
สินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพ
หลักฐาน การชำระเงิน
หมายเหตุ
สภาพใหม่ พร้อมขาย สินค้ายังไม่ถูก เปิด/แกะกล่อง สินค้าครบ (ของแถม, อุปกรณ์เสริม) ป้ายและ ตราสินค้า
สินค้ามีตำหนิ ไม่จำเป็น ไม่จำเป็น จำเป็น จำเป็น จำเป็น บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยน สินค้าใหม่ให้กับลูกค้า หากมีสินค้าพร้อมส่ง
สูญหายจากการ ขนส่ง ไม่จำเป็น ไม่จำเป็น ไม่จำเป็น ไม่จำเป็น จำเป็น บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยน สินค้าใหม่ให้กับลูกค้า หากมีสินค้าพร้อมส่ง
ได้รับสินค้าผิด/ ไม่ตรงตามที่สั่ง จำเป็น ไม่จำเป็น จำเป็น จำเป็น จำเป็น บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยน สินค้าใหม่ให้กับลูกค้า หากมีสินค้าพร้อมส่ง
เปลี่ยนสี, เปลี่ยน size จำเป็น ไม่จำเป็น จำเป็น จำเป็น จำเป็น บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยน สินค้าใหม่ให้กับลูกค้า หากมีสินค้าพร้อมส่ง
* กรณีเปลี่ยนสี, เปลี่ยน Size บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยน Size เปลี่ยนสี แต่ไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือรหัสสินค้าได้
ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า
 1. Log in เข้าสู่ระบบ
 2. เข้าไปที่ประวัติการซื้อ
 3. เลือกช่องเปลี่ยนสินค้าหลังรายการที่สั่งซื้อ
 4. แนบรูปถ่ายสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยน (รูปถ่ายต้องชัดเจน) และแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนสินค้า
 5. รอเจ้าหน้าที่อนุมัติ และรับการแจ้งอนุมัติทาง E-mail
 6. เจ้าหน้าที่จะจัดส่ง Link เลข Tracking ไปรษณีย์ไทย ให้ลูกค้าทาง E-mail
 7. บรรจุสินค้าและแนบใบเสร็จลงในพัสดุภัณฑ์ * ในกรณีที่ไม่มีใบเสร็จ สามารถ Print ได้ที่หน้าประวัติการสั่งซื้อ
 8. ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ไทย
*   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข **  Tracking Number มีอายุ 7 วัน นับแต่วันที่อนุมัติ