เมื่อซื้อสินค้ากับ www.breaker-shoes.com ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าผ่าน 2 ช่องทางดังต่อไปนี้

1. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (Credit/debit cards)

โดยกรอกข้อมูลบัตรให้ครบถ้วน
  • มายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิต : เลข 13 หลัก บนหน้าบัตรเครดิต/เดบิต ของคุณ
  • ชื่อผู้ถือบัตร : ชื่อ-สกุลเจ้าของบัตรที่แสดงบนบัตร (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร)
  • วันหมดอายุบัตร : วันหมดอายุบนหน้าบัตรเครดิต/เดบิต ของคุณ
  • หมายเลข CVV : เลข 3 ตัวหลังบัตรเครดิต/เดบิต (หรือ 4 ตัวแล้วแต่ชนิดของบัตร)
  • กรอกข้อมูลเรียบร้อบ กด “Pay”

2. โอนเงินผ่านทางธนาคาร