ไม่ถนัดท่องมาตรา แต่นิยมภาวนาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แชร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *