เวลาสอบกระดาษคำตอบยังว่าง มองโต๊ะข้างๆ ก็ยังว่างเหมือนตู

แชร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *