ที่สอบผ่านเพราะมีความรู้ แต่ที่ยิ้มอยู่เพราะมีความรัก

แชร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *