ตอนเด็กครูสอนให้คิดเลขในใจ พอโตมาเลยคิดนอกใจใครไม่เป็น

แชร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *