ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "แอดไลน์ลุ้นทองกับ Breaker" ประจำเดือน – รองเท้าเบรกเกอร์

ตะกร้าสินค้า

ปิด

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "แอดไลน์ลุ้นทองกับ Breaker" ประจำเดือนเมษายน

ผู้โชคดีได้แก่

1. คุณ สุภาภรณ์ ยุระตา
2. คุณ กรรณิการ์ เลื่อมใส
3. คุณ กันต์ฤทัย แก้วตะพาน
4. คุณ นภสร บุญประสม
5. คุณ บัวรินทร์ ทองแย้ม

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. มีการสุ่มจับฉลากผู้โชคดี 
          ครั้งที่ 1 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
          ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2562
 2. 1 ไอดีไลน์ จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นทอง และท่านจะได้รับสิทธิ์หลังจากกรอกข้อมูลครบตามที่กำหนดเท่านั้น
 3. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์ภายใน 7 วัน (จำเป็นต้องยืนยันรายชื่อก่อนที่จะเข้ารับของรางวัล) ไม่เช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 4. หากผู้โชคดียืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งวันและเวลา สำหรับการเข้ามารับของรางวัลอีกครั้ง
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เป็นสร้อยคอทองคำ ทั้งที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดจะต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง
  - บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา 1 ชุด
  - ทะเบียนบ้าน และสำเนา 1 ชุด
  - แสดงหลักฐานการเพิ่มเพื่อนทางไลน์
  และเดินทางมารับของรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ 
  บริษัท เอส.ซี.เอส.ฟุตแวร์ จำกัด 757,759 ซอยอ่อนนุช 11 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เบอร์โทรศัพท์ 02 331 0165 ณ วันและเวลาทำการ (วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภายในระยะเวลา 7 วัน หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการร่วมกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 9. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบของรางวัลให้กับผู้ที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น