ตะกร้าสินค้า

Close

การเปลี่ยนสินค้า

        บริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับคืนสินค้า แต่เรายินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันรับสินค้า ในกรณีที่บริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้าในลูกค้า ภายใน 7 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

        สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า

สาเหตุการเปลี่ยนสินค้า

สินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพ

หมายเหตุ

สภาพใหม่ พร้อมขาย

สินค้ายังไม่ถูกเปิด/แกะกล่อง

สินค้าครบ (ของแถม, อุปกรณ์เสริม)

ป้ายและตราสินค้า

สินค้ามีตำหนิ

ไม่จำเป็น

ไม่จำเป็น

บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า หากมีสินค้าพร้อมส่ง

สูญหายจากการขนส่ง

ไม่จำเป็น

ไม่จำเป็น

บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า หากมีสินค้าพร้อมส่ง

ได้รับสินค้าผิด/ไม่ตรงตามที่สั่ง

ไม่จำเป็น

บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า หากมีสินค้าพร้อมส่ง

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

   1. ติดต่อเจ้าหน้าได้ทาง Line, Facebook และ E-Mail
   2. แนบรูปถ่ายสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยน (รูปถ่ายต้องชัดเจน) และแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนสินค้า
   3. รอเจ้าหน้าที่อนุมัติ และรับการแจ้งอนุมัติทาง E-mail
   4. บรรจุสินค้าและแนบใบเสร็จลงในพัสดุภัณฑ์
   5. ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ไทย
   • ส่งสินค้า กลับมาที่ บริษัท เอส.ซี.เอส. ฟุตแวร์ จำกัด
    เลขที่ 757,759 ซอย อ่อนนุช 11 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

 *   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
**  Thailand Post มีอายุ 7 วัน

 

        สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในวันและเวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 18.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)