ตะกร้าสินค้า

Close

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม "Like & Share “Breaker แจกทุกวัน ลุ้นกินฟรี! ทั้งสัปดาห์" ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2562

Posted on March 17 2019

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม "Like & Share “Breaker แจกทุกวัน ลุ้นกินฟรี! ทั้งสัปดาห์" ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Like & Share “Breaker แจกทุกวัน ลุ้นกินฟรี! ทั้งสัปดาห์” ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2562 ได้แก่

1. ฉัตรสุดา ทิพมาตย์
2. Patsara Kaewsathitwong
3. Narongwut Kiattinan
4. Marsh Mallow
5. Kanok Boonsong
6. Drang Orday
7. Kajronsak Palee
8. Joy Kantawong
9. Chai Suppanit
10. Teerasak Suriyayotin

 

* กรุณาติดต่อรับของรางวัลภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ได้ทางช่องทาง Inbox Facebook Page
** หากไม่ติดต่อกลับในวันดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing