ซื้อ Breaker วันนี้ รับโชค 3 ต่อ I BREAKER-SHOES – รองเท้าเบรกเกอร์

ตะกร้าสินค้า

ปิด

ซื้อปั๊บ รับโชค 3 ต่อ!

โพสต์เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2019

ซื้อปั๊บ รับโชค 3 ต่อ!

ซื้อรองเท้า Breaker  วันนี้ 
คุ้มยิ่งกว่า คุ้มรับโชค  ต่อ!
(สิทธิพิเศษนี้โดยเฉพาะการสั่งซื้อทางwww.breaker-shoes.com  เท่านั้น) 

 

ต่อที่ 1 : รับทันทีส่วนลด 5% เมื่อสั่งซื้อรองเท้ารุ่น 4X4, BK4P, BK-X (ขาว, ดำ, น้ำตาล), BK13, BK30 

ต่อที่ 2 : จัดส่งฟรี!

ต่อที่ 3 : ลุ้น  iPhone XS Max  มูลค่า  43,900 บาทฟรี ! ทุกสัปดาห์ เมื่อสั่งซื้อรองเท้ารุ่น 4X4, BK4P, BK-X (ขาว, ดำ, น้ำตาล) , BK13, BK30

.

กติกาการร่วมสนุก

1. โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ 1 - 28 มีนาคม 2562 เฉพาะการสั่งซื้อทาง  www.breaker-shoes.com  และรุ่นที่กำหนดเท่านั้น 
2. 1 คำสั่งซื้อจะได้รับ 1 สิทธิ์ในการชนะ iPhone XS Max และลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เมื่อสั่งซื้อเสร็จสิ้นการชำระค่าสินค้าและรับจำนวนพัสดุแล้วเท่านั้น
3. สินค้าที่สั่งซื้อแล้วไม่สามารถคืนเงินได้สินค้ามีตำหนิและ / หรือเส้นแบ่งระหว่างการจัดส่งลูกค้าสามารถดูขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้าในหน้าได้ "เปลี่ยนสินค้า"
4. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น, กติกาการร่วมสนุกและกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
.
.

เงื่อนไขในการรับรางวัล "Breaker แจกจัดหนัก"

1. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ทำการสั่งซื้อสินค้าในเว็ปไซด์ breaker-shoes.com โดยซื้อสินค้าในรุ่นที่กำหนดไว้เท่านั้น และระบบจะต้องทำการออกเลขที่พัสดุเสร็จสิ้นแล้วจึงจะสามารถร่วมกิจกรรมได้
2. คุณสมบัติผู้ได้รับของรางวัล  

- อายุ 13 - 22 ปี
- เพศชายและหญิง
- สัญชาติไทย

3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เป็น iPhone XS Max ทั้งที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดจะต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง

     - บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา 1 ชุด
     - ทะเบียนบ้าน และสำเนา 1 ชุด
     - แสดง SMS ยืนยันผล เป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลกับทางบริษัทฯ

(ในกรณีที่ผู้โชคดีมีภูมิลำเนาอยู่นอกราชอาณาจักรไทย ต้องนำหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุดมาแสดง) และเดินทางมารับของรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ บริษัท เอส.ซี.เอส.ฟุตแวร์ จำกัด 757,759 ซอยอ่อนนุช 11 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เบอร์โทรศัพท์ 02 331 0165 ณ วันและเวลาทำการ  (วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภายในระยะเวลา 7 วัน หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

4. ในการจับรางวัลแต่ละครั้ง ผู้โชคดีแต่ละท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และเมื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลในการจับรางวัลครั้งใดแล้ว ผู้โชคดีรายดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลอื่นๆ ในครั้งต่อไปตลอดระยะเวลากิจกรรมที่เหลืออยู่ โดยคณะกรรมการจะมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไปแทน

5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544

6. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล หมายเลขโทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล

7. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด 

8. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

10. บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อกับบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน

12. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

13. พนักงานและครอบครัว บริษัท เอส.ซี.เอส. สปอร์ตสแวร์ จำกัด และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

0 ความคิดเห็น

คอมเมนต์

ความคิดเห็นบล็อกทั้งหมดจะถูกตรวจสอบก่อนที่จะเผยแพร่