ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Breaker แจกทุกวัน ลุ้นกินฟรี ทั้งสัปดาห์ – รองเท้าเบรกเกอร์

ตะกร้าสินค้า

Close

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Like & Share “Breaker แจกทุกวัน ลุ้นกินฟรี! ทั้งสัปดาห์” ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562

Posted on March 06 2019

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Like & Share “Breaker แจกทุกวัน ลุ้นกินฟรี! ทั้งสัปดาห์” ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Like & Share “Breaker แจกทุกวัน ลุ้นกินฟรี! ทั้งสัปดาห์” ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562 ได้แก่

1. Kitty May Smile
2. Hongchai Wanchana
3. Jayda MJ
4. Thitirat Duanchot
5. Namtan Lucks
6. สมพร เลิศวรสิน
7. ภิญไลย์ญา ภัทรโชคชัย
8. Sabaipair Kingkhawsopon
9. สุรีรัตน์ แซ่จุ้ง
10. เดือนเพ็ญ ใจเย็น

    * ติดต่อรับของรางวัลภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ได้ทางช่องทาง Inbox Facebook Page
    ** หากไม่ติดต่อกลับในวันดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

    0 comments

    Leave a comment

    All blog comments are checked prior to publishing